MENU

§1

WARUNKI WYNAJMU SPRZĘTU BUDOWLANEGO

 1. Podstawą wynajmu jest podpisanie umowy wynajmu pomiędzy Wypożyczalnią zwaną dalej WYNAJMUJĄCYM a osobą fizyczną lub też firmą pożyczającą zwaną dalej NAJEMCĄ.

 2. Umowa wynajmu spisywana przez WYNAJMUJĄCEGO odbywa się na podstawie dwóch dokumentów tożsamości ze zdjęciem na czas podany przez NAJEMCĘ.

 3. Przed wypożyczeniem zostaje pobrana kaucja zwrotna, która jest zabezpieczeniem w przypadku poniesionych przez WYNAJMUJĄCEGO strat, uszkodzeń, kradzieży czy też dewastacji podczas nieprawidłowego użytkowania urządzenia. O wysokości pobieranej kaucji decyduje wartość wypożyczanego urządzenia oraz czas na jaki zostaje wypożyczone. Stali klienci mogą liczyć na zmniejszenie kaucji lub też całkowite jej zniesienie.

 4. Wysokość stawki dziennej jest regulowana w zależności od długości najmu, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 5. Cena za dobę oznacza zwrot urządzenia przed upływem 24h od momentu wynajmu. Zwrot sprzętu po upływie tego czasu powoduje naliczenie kolejnej stawki.

 6. Czynsz jest ustalany na czas wynajmu, nie uwzględnia faktycznego czasu urządzenia, jest naliczany od momentu wypożyczenia do zwrotu towaru.

 7. Przy wynajmie na jeden dzień roboczy i przetrzymanie urządzenia przez niedzielę i dni świąteczne nie spowoduje obniżenia kwoty najmu.

 8. Wszystkie wypożyczane urządzenia są sprawne technicznie.

 9. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne lub następstw awarii urządzeń takich jak: straty materialne, utratę przewidywanych zysków (płace zatrudnionym pracownikom, dochodów, niezrealizowanych choć przyjętych zleceń itp.)uszkodzenia ciała.

 10. Rachunek zostanie wystawiony pod koniec miesiąca lub na koniec okresu wynajmu.

 11. Oferta wypożyczalni obejmuje możliwość transportu sprzętu na budowę.

§2

ZOBOWIĄZANIA WYNAJMUJĄCEGO

 1. WYNAJMUJĄCY oświadcza, że urządzenie będące przedmiotem umowy jest w dobrym stanie technicznym, gotowym do użytku, bez żadnych ukrytych wad.

 2. Przed wypożyczeniem urządzenia WYNAJMUJĄCY ma obowiązek zapoznać NAJEMCĘ z instrukcją obsługi w zakresie bezpiecznego użytkowania wypożyczonego urządzenia.

 3. WYNAJMUJĄCY nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki czy też ewentualne szkody powstałe w czasie użytkowania urządzenia.

 4. WYNAJMUJĄCY zobowiązuje się do ochrony danych osobowych NAJEMCY.

§3

ZOBOWIĄZANIA NAJEMCY

 

 1.  

 

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.06.2017r.

Wypożyczalnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, sobota 8:00-13:00.

DANBUD wynajem Karolina Przybylak

ul. Tuliszkowska 32, Żychlin

62-571 Stare Miasto

NIP: 6652732703 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do
gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj. zamknij